Informacje

Jeden z trzech zakładów został dedykowany pod produkcję pelletu drzewnego .
Jesteśmy zainteresowani podjęciem stałej współpracy w zakresie dostaw
pelletu drzewnego o poniższych parametrach:

- Wartość opałowa: 17-19 GJ/Mg
- Wilgoć: do 8%
- Ilość popiołu: do 2%
- Zawartość siarki: 0,02%
- Zawartość chloru: < 0,04%

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt

Osoba kontaktowa:
Beata Kozieł
Tel. +48 668 291 859
email: b.koziel@woodwaste.pl