Woodwaste

Nasza firma powstała w połowie 2006 roku. Rozpoczynaliśmy od przygotowywania terenów pod inwestycje drogowe. Obecnie naszym głównym i priorytetowym kierunkiem działalności jest produkcja i zaopatrzenie sektora energetycznego w biomasę do spalania oraz sektora rolniczego w nową generacje wyściółek dla zwierząt hodowlanych.

Jesteśmy największym polskim producentem produkcji pelletu ze słomy.
Aktualnie produkujemy również przemysłowy pellet drzewny.

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do stworzenia odpowiedniego systemu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wywołanym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 grudnia 2005 r., nakładającym od 2008 roku progresywny obowiązek współspalania biomasy pochodzenia rolnego, już od połowy 2007 roku rozpoczęliśmy budowę zakładu produkcji peletu agro w miejscowości Przytoczna w województwie lubuskim o wydajności 46.000 Mg/rocznie. Sukces naszej pierwszej instalacji do produkcji peletu rolnego, który zaowocował wieloletnimi umowami na odbiór naszego produktu skłonił nas do budowy grupy kapitałowej skupiającej spółki zajmujące się produkcją biomasy agro. W następstwie podjętych decyzji, w 2010 roku oddany został do użytku drugi zakład peletyzacji zlokalizowany w Słońsku w województwie lubuskim, mający wydajność 50.000 Mg rocznie, spełniający najbardziej rygorystyczne europejskie normy emisji zanieczyszczeń. W II kwartale 2012 roku został uruchomiony trzeci zakład zlokalizowany w Jordanowie Śląskim, najnowocześniejszy z grupy o mocach produkcyjnych 50.000 Mg rocznie.

Trzy zakłady Grupy WOODWASTE (Przytoczna, Słońsk, Jordanów Śląski) pozwoliły osiągnąć potencjał produkcyjny w zakresie biomasy agro w formie peletu na poziomie ok.150.000 Mg rocznie. W ramach zaopatrzenia w/w zakładów w surowiec do produkcji, nasza firma w 80-90% pozyskuje go własnym sprzętem, począwszy od upraw przez koszenie, prasowanie oraz transport na teren zakładów. Dodatkowo założyliśmy własne plantacje roślin energetycznych, np. miskant, sorgo. Surowiec pozyskujemy również z łąk i pól. Wszystko to gwarantuje ciągłość dostaw i umożliwia zawieranie długoletnich umów na dostawy biomasy.

Spółka Woodwaste oprócz własnych zakładów produkcyjnych posiada również zakłady franczyzowe.


 

 

Sektor energetyczny

GRUPA WOODWASTE realizuje obecnie kontrakty z takimi Odbiorcami jak mi.in.: Veolia Polska S.A., PGE S.A., PGNiG TERMIKA S.A., Biomasa Grupa Tauron Sp. z o.o. EDF Paliwa Sp. z o.o.

Oprócz biomasy w postaci peletu ze słomy Spółka dostarcza również biomasę leśną w formie zrębki drzewnej oraz biomasę z upraw roślin energetycznych.

Rocznie dostarczamy do sektora energetycznego blisko 400 000 Mg biomasy.

Właściwości dostarczanej przez nas biomasy leśnej w formie zrębki drzewnej:

Wartość opałowa: 8 -11 GJ/Mg
Wilgoć: do 55%
Popiół: do 3%

Właściwości dostarczanej przez nas biomasy agro z upraw roślin energetycznych:
Wartość opałowa : 8- 11GJ/Mg
Wilgoć: do 55%
Popiół: do 3%