Misja

Naszą misją jest ciągłe poszerzanie naszego wachlarzu ofertowego, tak by w sposób kompleksowy i kompletny zaspokajać potrzeby sektora energetycznego w zakresie dostaw biomasy oraz sektora rolniczego w produkty stosowane w hodowli zwierząt, bazując przy tym na krajowych surowcach pochodzenia rolnego.

W naszych działaniach kierujemy się nadrzędną zasadą autonomiczności produkcyjnej, począwszy od własnych źródeł surowca, poprzez zaawansowane zaplecze technologiczne,
aż do długoterminowych kanałów sprzedażowych i relacji handlowych.

Cele

Naszym głównym i priorytetowym kierunkiem działalności jest produkcja i zaopatrzenie sektora energetycznego i sektora rolnego w biomasę. Zaspokojenie potrzeb naszych Klientów i sprostanie wymogom jakościowym w zakresie dostarczanej biomasy leżą u podstaw rozwoju naszej firmy.

Mając na uwadze wzrost polskiej gospodarki, grupa Woodwaste dokłada wszelkich starań
w zakresie kreacji nowych stanowisk pracy oraz uzdrowienia polskiej gospodarki rolnej poprzez tworzenie wieloletnich rynków zbytu dla małych i średnich gospodarstw rolnych.

Naszym strategicznym długofalowym celem jest systematyczne zwiększanie udziału w rynku rolnym i OZE.