Franczyza

W ramach propozycji współpracy w zakresie produkcji peletu energetycznego na bazie modelu „franczyzy”, dostarczamy wszelkie możliwe informacje niezbędne do stworzenia rentownej struktury produkcyjnej.

W ramach „franczyzy” przekazujemy szczegółowy plan i realizację całości przedsięwzięcia wraz
z unikalną technologią wytwarzania, sposobem organizacji rynku surowca, posiadaną przez nas wiedzą operacyjną i zgromadzonym doświadczeniem (know-how prowadzenia powyższej działalności gospodarczej), jak również kompleksową budowę zakładu oraz 10-letni kontrakt na odbiór do 100% produkcji.


Wynagrodzeniem grupy Woodwaste jako franczyzodawcy jest ustalana podczas przeprowadzonych negocjacji i zawarta
w kontrakcie marża handlowa.

Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych oraz zapewnieniu asysty naszego partnera w zakresie dotacji unijnych, okres zwrotu z inwestycji wynosi w przybliżeniu 5 lat. Zachęcamy do współpracy.